Rådgiving

Anette har mange gode råd å gi om mål- og resultatstyring, om strategisk tenkning rundt prosjektportefølje, søknadskriving, rapportering og evaluering.
Rådgivningen kan arte seg feks slik:

  • Anette deltar på kontormøter, styremøter eller prosjektmøter
  • Anette kan arbeide i organisasjonen i en eller flere dager over en begrenset periode eller mer ad-hoc.
  • Anette deltar eller leder arbeidsmøter
  • Anette deltar i telefonmøter (eller også på skype) om mål og resultatstyring eller annet.
  • Anette tar store og små oppdrag.

Comments are closed.