Planning and results-based management of capacity building projects in the South

RBM kurs i Hague, Nederland 9-10 April 2014
Anette skal holde kurs i Hague for  EIAE European Association for International Education. Kurset holdes på engelsk sammen med Axel Hoffmann fra Swiss tropical Public health Institute,  og tar for seg prosjektformuleringsfasen og resultatstyring av prosjekter innen institusjonsutvikling i høyere utdanningsinstitusjoner  Les mer om kurset her.

This entry was posted in Nyhet. Bookmark the permalink.

Comments are closed.