Anettes kurs på Bistandstorget våren 2013

Rapportkurs et 1-dags kurs torsdag 25. april 2013 (MRK NY DATO)
Skal du lage en rapport for et prosjekt eller program, så holder Anette et effektivt 1-dags kurs torsdag 25. april 2013.  Det er ekstra nyttig om du sender inn eksempler på forhånd. Elementer av disse kan evt tas med i undervisningen og sikrer at kurset blir relevent for deltagerne.

Prosjektsyklus / målhierarki og resultatstyring 13-14 mars 2013
Anette skal holde et grunnleggende kurs i prosjektsyklus/målhierarki og resultatstyring 13-14 mars 2013. Det vil være mulighet for å sende inn eksempler på forhånd. Elemementer av disse kan evt tas med i undervisningen og sikrer at kurset blir relevent for deletagerne.

 Indikatorkurs 16-17 januar 2013
Anette skal holde Indikatorkurs for Bistandstorget 16-17 januar 2013. Det vil være mulighet for å sende inn eksempler på forhånd. Elemementer av disse kan evt tas med i undervisningen og sikrer at kurset blir relevent for deletagerne.

 

 

This entry was posted in Nyhet. Bookmark the permalink.

Comments are closed.