Hjem

Mål og resultatstyring Anette P. Simonsen  -et personlig selskap

  • Ønsker du å styrke mål- og resultatstyringen i din organisasjon – og/eller skape engasjement?
  • Eller skal du søke økonomisk støtte offentlig eller privat – og vil sikre suksess?
  • Ønsker du veiledning i å formulere en søknad basert på en målgruppes behov?
  • Kanskje du skal rapportere på resultater?
  • Eller ønsker du et godt programdokument som legger grunnlag for rapportering og evaluering?
  • Hva er egentlig en god og relevant indikator – og hva skal vi med det?
  • Trenger du hjelp til å lede eller fasilitere en prosess – for å styrke læring eller eierskap rundt en ny policy eller en ny strategi?
  • Har du eller organisasjonen behov for opplæring eller kurs i noen av disse temaene?

STIKKORD:
Kunnskapsformidling, Kompetansebygging, Konsulenttjenester.
Rådgivining,
Resultatstyring og Risikohåndtering. God Rapportering og aggregert resultatrapportering. Internasjonalt arbeid. Strategisk planlegging, Resultater på Impact, Outcome og outputs- nivå.  Indikatorer, datakilde og måltall. Læring – i organisasjonen.
Fasilitering av prosesser i workshops med fleksible metoder.


Comments are closed.