Fasilitering

Anette er en inspirerende fasilitator.
Stikkord: – Læring, gjøre TUNGE prosesser LETTE, styrke eierskap til prosesser

Eksempel 1 – Læring og Oppfølging av Evaluering
En evaluering er ferdig – Hvordan kan organisasjonen lære av den selv om noe er irrellevant for oss?
Mål: Alle deltagerne har en opplyst mening om dokumentet og en felles plan for oppfølging av evalueringen En spesiell referanse finner du her

Eksempel 2 – Utvikling av Strategisk plan eller Policy
Organisasjonen skal utvikle eller oppdatere sin strategiske plan, eller utvikle en policy på et viktig tema for organisasjonen og en prosess skal planlegges og fasiliteres.
Mål: strukturen er klar; målene er satt på riktig nivå, planen kan følges opp og organisajonen har eierskapet til den.

Eksempel 3 – Internalisering av Policy eller annet Dokument
Organisasjonen kan feks ha en policy på et tema. Policy’en er ikke godt kjent i organisasjonen og flere er kritiske
Mål: Alle deltagerne har en opplyst mening om dokumentet og diskusjonen kan bli konstruktiv og levende i organisasjonen.

Eksempel 4 – Behandling av utkast
Organisasjonen har arbeidet med et dokumentforslag med flere bidragsytere. Tema er omdiskutert eller svært omfattende og en ønsker å få tilbakemeldinger fra deltagerne som skal kunne bidra til et bedre dokument i neste runde/til slutt.

Eller andre prosesser du trenger hjelp til å fasilitere – ring å hør med Anette på 91155664

Comments are closed.